STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

MARZEC 2019

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 08/2019 22.03.2019 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2019 roku
2. 09/2019 22.03.2019  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów Śląski
3. 10/2019 22.03.2019 umorzenia należności z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim. 
4. 11/2019 22.03.2019 przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

22.05.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski