STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

LISTOPAD 2018

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1.

34/2018

02.11.2018 powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim
2.

35/2018

02.11.2018 ustalenia regulaminu wynagradzania kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Jordanów śląski - niebędącego nauczycielem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim.
3.

36/2018

02.11.2018 określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w Gminie Jordanów Śląski, zatrudnionych na podstawie
4.

37/2018

15.11.2018 zmiany w zarządzeniu nr 28/2018 Wójt Gminy Jordanów Śląski z dnia 14.09.2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim
5.

38/2018

28.11.2018 przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów śląski
6.

39/2018

28.11.2018 przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

12.12.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski