STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

WRZESIEŃ 2018

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1.

23/2018

03.09.2018 regulaminu konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim oraz trybu prac komisji konkursowej.
2.

24/2018

04.09.2018 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskiem wraz z oddziałami przedszkolnymi ul. Wrocławska 55a, 55-065 Jordanów Śląski.
3.

25/2018

12.09.2018 opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019
4.

26/2018

14.09.2018 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim
5.

27/2018

14.09.2018 przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
6.

28/2018

14.09.2018 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim
7.

29/2018

14.09.2018 wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT
8.

30/2018

19.09.2018 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim
9.

31/2018

28.09.2018 zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim wraz z Oddziałami Przedszkolnymi.
10.

32/2018

28.09.2018 powołania zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i red dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
11.

33/2018

28.09.2018 wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

25.09.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski