STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

STYCZEŃ 2018

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1.

1/2018

17.01.2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2018 roku
2. 2/2018 17.01.2018 powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.
3. 3/2018 17.01.2018 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Jordanów Śląski w roku szkolnym 2018/2019
4. 4/2018 17.01.2018 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019, dla którego Gmina Jordanów Śląski jest organem prowadzącym.
5. 5/2018 17.01.2018 powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia i nieruchomości z zasobu komunalnego Gminy Jordanów Śląski.
6. 6/2018 18.01.2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów Śląski

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

22.01.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski