STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

LISTOPAD 2017

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1.

22/2017

02.11.2017 powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałych w infrastrukturze gminnej w wyniku klęski żywiołowej
2.

23/2017

06.11.2017 ustalenia stawek czynszu oraz zasad najmu za lokale
użytkowe, powierzchnie użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Jordanów Śląski.
3.

25/2017

20.11.2017 przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
4.

26/2017

20.11.2017 przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

07.11.2017 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski