STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Zarządzenia Wójta Gminy

   

Zarządzenia Wójta Gminy

URZĄD GMINY

STYCZEŃ 2006

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1.

 1/2006

05.01.2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2006 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą pożytku publicznego.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 •  załącznik nr 1
 •  załącznik nr 2
 •  załącznik nr 3
2.

2/2006

05.01.2006 ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Jordanów Śląski oraz okresu, za które są stosowane
3.

3/2006

05.01.2006 powołania komisji przetargowej dotyczącej zamówienia publicznego "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim" 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 •  załącznik nr 1
4.

4/2006

06.01.2006 zasad organizacji i funkcjonowania "Stałego Dyżuru" w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski
ZAŁĄCZNIKI:
 •  załącznik nr 1
5.

5/2006

06.01.2006 powołania komisji przetargowej dotyczącej wynajęcia pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na sklep ogólno spożywczy w miejscowości Tomice.
6.

6/2006

06.01.2006 powołania komisji przetargowej dotyczącej zamówienia publicznego " Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski".
7.

7/2006

09.01.2006 udzielenia pełnomocnictw Pani Wioletcie Majce-Stangret Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim
8.

8/2006

09.01.2006 udzielenia pełnomocnictw Pani Marioli Feszczuk Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

22.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski