STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Rejestry i ewidencje > Pozycja 4 > pkt 3

   

Rejestry i ewidencje

URZĄD GMINY

   

Udostępnianie danych
Informacja o mieszkańcach i wydanych dowodach osobistych

 

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie danych.

Opłaty:

  1. Opłata skarbowa za wniosek - 5 zł. (na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz.960 z późn. zm.)
  2. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych - 30,40 zł (na podst. par.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia, Dz. U. Nr 62 poz. 564 )

Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy.
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wnoszona jest w kasie Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.

Osoba odpowiedzialna:
Maria Stawczyńska
pok. Nr 1
tel. (071) 39 11 592.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

Ulgi
Nie przewiduje się.

Podstawa prawna:
Rozdział 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 )
 

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK
o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych dowodów osobistych*)

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

24.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski