STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Rejestry i ewidencje > Pozycja 2

   

Rejestry i ewidencje

URZĄD GMINY

   

Ewidencje inne

 

Dodatków mieszkaniowych
ewidencję prowadzi Wiesława Król - pracownik socjalny (GOPS Jordanów ul. Pocztowa 4), tel. 71 31 61 018 

Pracowników Urzędu
ewidencję prowadzi Grzegorz Gaweł - Sekretarz Gminy, pok. nr 7 tel. 71 39 11 584.

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
ewidencję prowadzi Grzegorz Gaweł - Sekretarz Gminy, pok. nr 7 tel. 71 39 11 584.

Skarg i wniosków
ewidencję prowadzi Grzegorz Gaweł - Sekretarz Gminy, pok. nr 7 tel. 39 11 584.

Umów o dzieło
ewidencję prowadzi Zofia Zając - Skarbnik Gminy, pok.nr 10 tel. 71 39 11 591.

Umów - zleceń
ewidencję prowadzi Zofia Zając - Skarbnik Gminy, pok.nr 10 tel. 71 39 11 591.

Wydanych zaświadczeń

  • o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  • o nie zaleganiu w podatkach
  • o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
  • o wartości otrzymanych bonów paliwowych

ewidencję w/w spraw prowadzi Regina Tomaśko - Inspektor ds. Wymiaru Podatku, pok. nr 6 tel. 71 39 11 587.

Nieruchomości zbywanych przez gminę
ewidencję prowadzi Zbigniew Fabisch - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 3 tel. 71 39 11 583.

Zbiorników bezodpływowych
ewidencję prowadzi Piotr Ligas - Inspektor ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 4 tel. 71 39 11 582.

Przydomowych oczyszczalni ścieków
ewidencję prowadzi Piotr Ligas - Inspektor ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 4 tel. 71 39 11 582.

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

07.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski