STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

CZERWIEC 2019

VIII SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. VIII/43/2019 26.06.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Jordanów Śląski wotum zaufania.
2. VIII/44/2019 26.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
3. VIII/45/2019 26.06.2019 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
4. VIII/46/2019 26.06.2019 Statutu Gminy Jordanów Śląski
5. VIII/47/2019 26.06.2019 powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników;
6. VIII/48/2019 26.06.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski;
7. VIII/49/2019 26.06.2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok
8. VIII/50/2019 26.06.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim
9. VIII/51/2019 26.06.2019 przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Wrocławskiej od numeru 62 do numeru 90" w ramach realizacji programu "Bezpieczna droga" na terenie Gminy Jordanów Śląski
10. VIII/52/2019 26.06.2019 przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Wrocławskiej od numeru 1 do numeru 1a" w ramach realizacji programu "Bezpieczna droga" na terenie Gminy Jordanów Śląski
11. VIII/53/2019 26.06.2019 przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Popowice, część ulicy T. Kościuszki od numeru 4 do numeru 15b" w ramach realizacji programu "Bezpieczna droga" na terenie Gminy Jordanów Śląski.
12. VIII/54/2019 26.06.2019 przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce" w ramach realizacji programu "Bezpieczna droga" na terenie Gminy Jordanów Śląski
13. VIII/55/2019 26.06.2019 przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Sobótki od numeru 1 do numeru 6" w ramach realizacji programu "Bezpieczna droga" na terenie Gminy Jordanów Śląski.

      

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.07.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski