STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

MARZEC 2019

V SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. V/30/2019 27.03.2019 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2. V/31/2019 27.03.2019  utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP
3. V/32/2019 27.03.2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Jordanów Śląski
4. V/33/2019 27.03.2019  rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
5. V/34/2019 27.03.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Jordanów Śląski, na okres od dnia 1 września 2019 roku
6. V/35/2019 27.03.2019 zmieniająca uchwałę nr XXXI/164/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
7. V/36/2019 27.03.2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok

      

PLIK DO POBRANIA:

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

10.05.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski