STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

STYCZEŃ 2019

 IV SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. IV/20/2019 30.01.2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jordanów Śląski
2. IV/21/2019 30.01.2019 zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2019.
3. IV/22/2019 30.01.2019 zmiany uchwały nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów Śląski na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
4. IV/23/2019 30.01.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
5. IV/24/2019 30.01.2019 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
6. IV/25/2019 30.01.2019 określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Jordanów Śląski, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
7. IV/26/2019 30.01.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski.
8. IV/27/2019 30.01.2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok.
9. IV/28/2019 30.01.2019 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. IV/29/2019 30.01.2019 zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Jordanów Śląski.

     

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

01.02.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski