STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

MAJ 2018

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XXXIII/180/2018 30.05.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
2. XXXIII/181/2018 30.05.2018 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
3. XXXIII/182/2018 30.05.2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
4. XXXIII/183/2018 30.05.2018 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

    

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

05.06.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski