STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

GRUDZIEŃ 2017

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XXX/151/2017 28.12.2017 zatwierdzenia prac komisji Rady Gminy na rok 2018
2. XXX/152/2017 28.12.2017 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
3. XXX/153/2017 28.12.2017 uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2018
4. XXX/154/2017 28.12.2017 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Jordanów Śląski na rok 2018
5. XXX/155/2017 28.12.2017 zmieniająca Uchwałę XXII/112/2017 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 22.02.2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
6. XXX/156/2017 28.12.2017 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim
7. XXX/157/2017 28.12.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Karolinie nr 2 stanowiącego własność Gminy Jordanów Śląski
8. XXX/158/2017 28.12.2017 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jordanów Śląski na rok 2017

   

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

03.01.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski