STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

LISTOPAD 2017

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XXIX/146/2017 29.11.2017 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2. XXIX/147/2017 29.11.2017 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
3. XXIX/148/2017 29.11.2017 przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
4. XXIX/149/2017 29.11.2017 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2017 rok
5. XXIX/150/2017 29.11.2017 ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Karolinie nr 2 stanowiącego własność Gminy Jordanów Śląski.

  

 

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

04.12.2017 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski