STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet Gminy

   

Budżet Gminy - 2018 r. 

PRAWO LOKALNE

   

 

 

 DO POBRANIA:


Uchwała nr V/245/2017 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 4 grudnia 2017 r. 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jordanów Śląski projekcie uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski na rok 2018

Uchwała nr V/246/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 4 grudnia 2017 r. 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski na rok 2018.

Uchwała nr V/247/2017 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 4 grudnia 2017 r. 
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jordanów Śląski przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała nr V/18/2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 16 stycznia 2018 r. 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  budżetu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXX/153/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jordanów Śląski na rok 2018

Uchwała nr V/18/2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 16 stycznia 2018 r. 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  budżetu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXX/153/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jordanów Śląski na rok 2018

Uchwała nr V/19/2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 16 stycznia 2018 r. 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXX/152/2017 z dnia 
28 grudnia 2017 r: w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jordanów Śląski oraz w uchwale oraz nr XXX/153/2017
z dnia 25 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jordanów Śląski na rok 2018

 

UCHWAŁY
w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIA
w sprawie zmiany budżetu

•  1/F/2018 z dnia 18.01.2018
•  2/F/2018 z dnia 19.02.2018
•  3/F/2018 z dnia 14.03.2018
•  4/F/2018 z dnia 05.04.2018
•  5/F/2018 z dnia 26.04.2018
•  6/F/2018 z dnia 17.05.2018
•  7/F/2018 z dnia 06.06.2018
•  8/F/2018 z dnia 27.06.2018
•  9/F/2018 z dnia 25.07.2018
•  10/F/2018 z dnia 09.08.2018
•  11/F/2018 z dnia 30.08.2018
•  12/F/2018 z dnia 07.09.2018
•  13/F/2018 z dnia 27.09.2018
•  14/F/2018 z dnia 12.10.2018
 

 


 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

26.10.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski