STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet Gminy

   

Budżet Gminy - 2018 r. 

PRAWO LOKALNE

   

 

 

 DO POBRANIA:


Uchwała nr V/245/2017 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 4 grudnia 2017 r. 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jordanów Śląski projekcie uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski na rok 2018

Uchwała nr V/246/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 4 grudnia 2017 r. 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski na rok 2018.

Uchwała nr V/247/2016 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 4 grudnia 2017 r. 
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jordanów Śląski przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

 

UCHWAŁY
w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIA
w sprawie zmiany budżetu

 
 

 


 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

11.12.2017 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski