STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet Gminy

   

Budżet Gminy - 2019 r. 

PRAWO LOKALNE

   

 

 

 DO POBRANIA:


Uchwała nr V/8/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej
w uchwałach Rady Gminy Jordanów Śląski nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy
Jordanów Śląski oraz na XIII/19/2018 z dnia 28 grudni 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2109.

 

UCHWAŁY
w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIA
w sprawie zmiany budżetu

 
 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

23.01.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski