STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet Gminy

   

Budżet Gminy - 2019 r. 

PRAWO LOKALNE

   

 

 

 DO POBRANIA:


Uchwała nr V/49/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 20 maja 2019 r. 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Jordanów Śląski nr VI/38/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok"

Uchwała nr V/8/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej
w uchwałach Rady Gminy Jordanów Śląski nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy
Jordanów Śląski oraz na XIII/19/2018 z dnia 28 grudni 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2109.

 

UCHWAŁY
w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIA
w sprawie zmiany budżetu

•  1/F/2019 z dnia 16.01.2019
•  2/F/2019 z dnia 14.02.2019
•  3/F/2019 z dnia 15.03.2019
•  4/F/2019 z dnia 21.03.2019
•  5/F/2019 z dnia 03.04.2019
•  6/F/2019 z dnia 30.04.2019
•  7/F/2019 z dnia 21.05.2019
•  8/F/2019 z dnia 30.05.2019
•  9/F/2019 z dnia 17.07.2019
•  10/F/2019 z dnia 19.08.2019
•  11/F/2019 z dnia 06.09.2019
 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

11.09.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski