STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet Gminy

   

Budżet Gminy - 2017 r. 

PRAWO LOKALNE

   

 

 

 DO POBRANIA:


UCHWAŁA NR XX/102/2016
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2017

Uchwała nr V/245/2016 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 12 grudnia 2016 r. 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jordanów Śląski projekcie uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała nr V/246/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 12 grudnia 2016 r. 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski na rok 2017.

Uchwała nr V/247/2016 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 12 grudnia 2016 r. 
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jordanów Śląski przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

 

UCHWAŁY
w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIA
w sprawie zmiany budżetu

•  1/F/2017 z dnia 25.01.2017
•  2/F/2017 z dnia 06.02.2017
•  3/F/2017
z dnia 15.02.2017
•  4/F/2017 z dnia 30.03.2017
•  5/F/2017 z dnia 27.04.2017
•  6/F/2017 z dnia 99.05.2017
•  7/F/2017
z dnia 09.06.2017
•  8/F/2017 z dnia 26.06.2017
•  9/F/2017 z dnia 25.07.2017
•  10/F/2017 z dnia 24.08.2017
•  11/F/2017 z dnia 31.08.2017
•  12/F/2017 z dnia 07.09.2017
•  13/F/2017 z dnia 28.09.2017
 

 


 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

11.09.2017 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski