STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 13

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Umorzenie podatku

JAKIE DOKUMENTY

  1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych
  2. Dokumenty potwierdzające sytuacją materialną i ekonomiczną podatnika.
  3. Zaświadczenie o osiąganych dochodach przez podatnika oraz członków rodziny
  4. Zaświadczenia oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie.
  5. Inne ( motywujące wniosek)

PODSTAWA PRAWNA
Art. 13 §1 pkt1, art. 67 §1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

  1. Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - pok. nr 6, tel. (071) 39 11 589. 
  2. Podatek od środków transportu - pok. nr 5, tel. (071) 39 11 585.
  3. Podatek od spadków i darowizn - pok. nr 6, tel. (071) 39 11 589.

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Jeden miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

OPŁATA SKARBOWA
Wolne od opłaty.

TRYB ODWOŁANIA
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy spisuje protokół o sytuacji finansowej i ekonomicznej w miejscu zamieszkania podatnika.

 


 

 Informacje opracował(a): Regina Tomaśko
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski