STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 12

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Rozłożenie na raty podatku

JAKIE DOKUMENTY

  1. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
  2. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną i ekonomiczną podatnika
  3. Zaświadczenie o osiągalnych dochodach przez podatnika oraz członków rodziny
  4. Zaświadczenie oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie.
  5. Inne ( motywujące wniosek)

PODSTAWA PRAWNA
Art.13 §1 pkt. 1, art. 67a §1 ust. 1 i 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa Nr. 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

  1. Podatek rolny, leśny,od nieruchomości - pok. nr 6, tel. (071) 39 11 589
  2. Podatek od środków transportu - pok. nr 5, tel. (071) 39 11 585.
  3. Podatek od spadków i darowizn - pok. nr 6 tel. (071) 39 11 589.

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Jeden miesiąc w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy spisuje protokół o sytuacji finansowej i ekonomicznej w miejscu zamieszkania podatnika.

 


 

 Informacje opracował(a): Regina Tomaśko
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski