STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 11

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Podanie w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji podatników o stanie majątkowym

 

JAKIE DOKUMENTY
Podanie w sprawie wydania zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA
Art. 306a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
pokój nr 6,
tel. 39-11-589

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Do 7 dni

OPŁATA SKARBOWA

  • Za zaświadczenie - 17 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Organu (Wójta Gminy), który wydał. Zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

DODATKOWE INFORMACJE
Zaświadczenie wydaje się osobie, której dotyczy zaświadczenie, małżonkowi, współwłaścicielowi oraz osobie upoważnionej przez podatnika do odebrania zaświadczenia.

 


 

 Informacje opracował(a): Regina Tomaśko
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski