STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 10

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Odroczenie terminu płatności podatku

JAKIE DOKUMENTY?

  1. Wniosek o odroczenie terminu płatności.
  2. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną i ekonomiczną podatnika i członków rodziny.
  3. Zaświadczenie oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie.
  4. Zaświadczenie o osiąganych zarobkach przez podatnika i członków rodziny
  5. Inne motywujące wniosek

PODSTAWA PRAWNA
Art. 13 §1 pkt, art. 67a §1 ust. 1 i 2, oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

  1. Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - pok. nr 7, tel. (071) 39 11 587.
  2. Podatek od środków transportu - pok. nr 7, tel. (071) 39 11 586.
  3. Podatek od spadków i darowizn - pok. nr 7, tel. (071) 39 11 587.

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Jeden miesiąc w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie się od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy spisuje protokół o sytuacji finansowej i ekonomicznej w miejscu zamieszkania podatnika.

 


 

 Informacje opracował(a): Regina Tomaśko
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski