STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 3

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Podatek leśny

OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01.01.2019 do  31.12.2019

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

 

2019

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,24 zł

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465),
     
  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (MP. z 2018 r. poz. 1005).

 

 DO POBRANIA:

    

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 

    

INFORMACJA O LASACH IL-1

    

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ZL-1/B

    

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/A

 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

13.12.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski