STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 1

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Podatek rolny

 

PODATEK ROLNY 2019

OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01.01.2019 do  31.12.2019

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019) – 54,36 za 1 dt.

 

2019 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

135,90 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

271,80 zł

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (MP z 2018 r. poz. 710).

 

 DO POBRANIA:

    

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  DR-1

    

INFORMACJA O GRUNTACH  IR-1

    

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
ZR-1/B

 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

13.12.2018  

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski