STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka przestrzenna i budownictwo > pozycja 7

   

Gospodarka przestrzenna i  budownictwo

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

 

Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek.
  2. Mapa ewidencyjna.

Opłaty :

  1. Opłata skarbowa: art. 1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.) :
    - od podania - 5 zł.,
    - od załącznika - 0,50 zł.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian.

Tryb odwoławczy :
Protest lub zarzut do Rady Gminy w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej (pok. nr 4),
tel. 71 39 11 592.

Podstawa prawna :
Art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.)

 

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK
o dokonanie zmian w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy

 

 Informacje opracował(a): Piotr Ligas
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

03.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski