STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka przestrzenna i budownictwo > pozycja 4

   

Gospodarka przestrzenna i budownictwo

INFORMATOR INTERESANTA

   

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego

 

Opłaty :
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds., budownictwa i gospodarki komunalnej (pok. nr 4)
tel. 71 39 11 582.

Podstawa prawna:
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).

 


 

 Informacje opracował(a): Piotr Ligas
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

03.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski