STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka przestrzenna i budownictwo > pozycja 3

   

Gospodarka przestrzenna i budownictwo

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Jakie dokumenty:
Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce załatwienia sprawy:
sekretariat - I pięto

Wniosek składa się w sekretariacie na parterze urzędu.

Podstawa prawna:
art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.)

Tryb załatwienia sprawy:
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w imieniu wójta – opiniuje i analizuje przedmiotowe wnioski.

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada gminy z własnej incjatywy lub na wniosek Wójta.

O możliwości lub niemożliwości wszczęcia procedury związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnioskodawcę w imieniu wójta powiadamia pisemnie Ispektor ds. gospodarki nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

Opłaty skarbowe
Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.


 

 Informacje opracował(a): Piotr Ligas
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

15.10.2012 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski