STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Działalność gospodarcza

   

Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA

   

 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
   
 2. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
   
 3. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
   
 4. NIP-3 
  Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej

 

 

 

 

 Informacje opracował(a): Maria Stawczyńska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

13.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski