STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wiadomości

   

Wiadomości

AKTUALNOŚCI

   

K O M U N I K A T

Urząd Gminy Jordanów Śląski informuje, że w wyniku badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrocławiu w dniu 13 i 19 grudnia stwierdzono poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu sieciowego w Jordanowie Śląskim.

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym i chemicznym jest zgodna z wymaganiami sanitarnymi.
Na podstawie wykonanych badań próbek kontrolnych wody oraz przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników, stwierdzono przydatność do spożycia wody produkowanej i dostarczanej z wodociągu sieciowego Jordanów Śląski.

Wodę produkowaną i dostarczaną odbiorcom z wodociągu sieciowego oceniono jako bezpieczną dla zdrowia ludzi korzystających z wody z przeznaczeniem do spożycia.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
Henryk Kuriata
(-)


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

08.11.2006

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski