STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wiadomości

   

Wiadomości

AKTUALNOŚCI

   

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Jordanów Śl. informuje, że w wyniku rokowań zostały zbyte niżej wymienionych nieruchomości:

  1. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 451/53 o pow. 1079 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr 16376 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, sprzedana za 40 000,01 zł. /brutto/.
     
  2. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 451/55 o pow. 1050 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr 16376 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, sprzedana za 40 000,01 zł. /brutto/.
     
  3. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 640/7 o pow. 2004 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr 16376 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, sprzedana za 75 000,00 zł. /brutto/.
     
  4. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 761/2 o pow. 3002 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr 16376 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, sprzedana za 73 936,00 zł. /brutto/.

położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śl. - Osiedle Złote i Osiedle Zielone, przeznaczone w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego jako tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nieruchomości posiadają warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu.

Krzysztof Iwanków
Wójt Gminy Jordanów Śląski


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

08.11.2006

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski