STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wiadomości

   

Wiadomości

AKTUALNOŚCI

   

Informacja nt. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2006 roku przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku 

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/134/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 zamieszcza się rodzaje zadań publicznych, wykaz podmiotów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Jordanów Śląski oraz wysokość wnioskowanych kwot dotacji na realizację ogłoszonych zadań.

L.p.

Rodzaj zadania publicznego

Podmiot składający

ofertę

Wnioskowana kwota dotacji w zł

 1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej i judo

Ludowy Klub Sportowy ,,Nefryt” Jordanów Śląski

50 000

Uczniowski Klub Sportowy ,,Młodzik”

3 120

Wójt Gminy Jordanów Śląski
Krzysztof Iwanków


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

22.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski