STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wybory Samorządowe 2018

   

Wybory Samorządowe 2018

AKTUALNOŚCI

  

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
do Rady Gminy Jordanów Śląski

 

   PLIKI DO POBRANIA:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU I
z dnia 21 stycznia 2019 r.
wynikach wyborów uzupełniających  do Rady Gminy Jordanów Śląski

Protokół z wyborów do Rady Gminy Jordanów Śląski

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

z dnia 21 grudnia 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

z dnia 21 grudnia 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jordanów Śląski

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jordanów Śląski 

z dnia 17.12.2018 r
o obwodzie głosowania

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 ROKU
o składzie Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 ROKU
dot. Zgłoszenia list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski (w okręgu nr 6) przyjmowane są przez członków Komisji w jej siedzibie w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski – pokój Nr 1 na parterze - w dniach:

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jordanów Śląski 

z dnia 21.10.2018 r
o granicach okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski

Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
z dnia 14.11.2018

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 13.11.2018r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski

    PLIKI DO POBRANIA:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa dolnośląskiego

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwości

Informacja o składzie OKW nr 1

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I

z dnia 8 października 2018 r.
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I

z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU
o dyżurach w dniu 26.09.2018r.

INFORMACJA 
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I 
z dnia 25 września 2018 r.
- w sprawie dodatkowego terminu na dokonywanie zgłoszeń kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W JORDANOWIE ŚLĄKIM
z dnia 18 września 2018 r.
dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgach nr 2 i 14

INFORMACJA 
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim 
z dnia 10 września 2018r. 
o dyżurach w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta gminy Jordanów Śląski

INFORMACJA 
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim 
z dnia 10 września 2018r. 
o dyżurach w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Jordanów Śląski

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2018 ROKU
o składzie Gminnej Komisji Wyborczej

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I 

z dnia 7 września 2018 r. 
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I 

z dnia 7 września 2018 r. 
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych.

Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Informacja komisarza wyborczego we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski

z dnia 22 sierpnia 2018 roku
o obwodzie

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego  
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

23.08.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski