STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wybory Samorządowe 2014

   

Wybory Samorządowe 2014

AKTUALNOŚCI

   


Wybory Samorządowe 2014 - Strona PKW


   PLIKI DO POBRANIA:

UCHWAŁA NR XX/98/2012
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 31 października 2012 r.
 
w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXIII/123/2013
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 31 stycznia 2013 r.
 
w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 45 
Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 19 lutego 2014 roku 
 
w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 25 lutego 2014 roku
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

UCHWAŁA NR XXXIII/171/2014
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 31 marca 2014 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 28 lipca 2014 r.
 
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 Kalendarz wyborczy

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINTSTRÓW
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


ZARZĄDZENIE Nr 34/2014
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Terytorialne Komisje Wyborcze - Gminna Komisja Wyborcza w Jordanowie Śląskim
  1. Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pobierz (128kB) pdf
  2. Załącznik do uchwały - wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

Obwodowe Komisje Wyborcze
  1. Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pobierz (128kB) pdf
  2. Załącznik do uchwały - wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Wrocławskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2014 ROKU
 
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Jordanów Śląski oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

POSTANOWIENIE Nr 25/14
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
z dnia 22 września 2014 r.
 
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 1/2014
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM 
z dnia 23 września 2014r. 
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

UCHWAŁA NR 2/2014
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 23 września 2014r. 
 
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

UCHWAŁA NR 3/2014
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM 
z dnia 23 września 2014 
 
w sprawie ustalenia planu pracy oraz harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Jordanów Śląski oraz zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Jordanów Śląski w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM 
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 ROKU
 
o podaniu składu i siedziby Komisji oraz o pełnionych dyżurach w związku z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta.

ZARZĄDZENIE NR 37/2014
Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 25 września 2014r. 
 
w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 
Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 25 września 2014r. 
 
w sprawie ustanowienia operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Jordanów Śląski w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

UCHWAŁA NR 4/2014 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 23 września 2014 
 
w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM 
Z DNIA 2 października 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 
Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 13 października 2014 r.
 
w sprawie wyznaczenie siedzib obwodowych komisji wyborczych 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 13 października 2014 r.
 
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 20 października 2014 

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

UCHWAŁA NR 6/2014 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 20 października 2014 
 
w sprawie zasad i sposobu losowania list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

INFORMACJA 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM 
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

O składach obwodowych komisji wyborczych


KOMUNIKAT 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
 
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

UCHWAŁA NR 7/2014
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 20 października 2014 
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

UCHWAŁA NR 8/2014 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 21 października 2014 
 
w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim
z dnia 22 października 2014 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Jordanów Śląski w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim
z dnia 22 października 2014 r.
 
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23 października 2014 r.

w uzupełnieniu do obwieszczenia z dnia 13 października 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY GMINY
do Rady Gminy Jordanów Śląski

PLIK DO POBRANIA:


PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA
Gminy Jordanów Śląski

UCHWAŁA NR 12/2014 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 17 listopada 2014 
 
w sprawie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Jordanów Śląski w dniu 30 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Powiatu Wrocławskiego 

 
więcej informacji na stronie: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/?id=106525 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
Sporządzony dnia 30.11.2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Jordanowie Śląskim 

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

08.09.2014 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski