STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wybory Prezydenckie 2015

   

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

AKTUALNOŚCI

   

„Informacje dla wyborców niepełnosprawnych”
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


 

PLIKI DO POBRANIA:

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

INFORMACJA
Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje wyborców niepełnosprawnych, że istnieje możliwość głosowania w lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do ich potrzeb w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

INFORMACJE  

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wyniki wyborów Prezydenckich 2015 w gminie Kondratowice

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 1
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
przeprowadzonego w dniu 20 maja 2015 r.

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 2
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
przeprowadzonego w dniu 20 maja 2015 r.

 

I N F O R M A C J A
z dnia 23.04.2015r.
 
o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Jordanowie Śląskim powołanej do  przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 20 kwietnia 2015r.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 z późn. zm.) oraz . art. 182 § 1 pkt 1, art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 22 kwietnia 2011 r. ze zm.)

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2015
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 20 kwietnia 2015 r. 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 8 kwietnia 2015r.
 
Na podstawie art. 16 § 1, Art. 28. § 1, art. 53a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. U. Woj. Doln. poz. 1475 z późn. zm) w związku z Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych,
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w Gminie Jordanów Śląski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2015
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 08 kwietnia 2015 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o podziale na obwody głosowania

 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
z dnia 23 lutego 2015 r. 
o wykazie miejsc wyznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2015
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23 lutego 2015r. 
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

  

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

  

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
(Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188)

 

 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Mikłaszewska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

26.02.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski