STRONA GŁÓWNA > Aktualności > REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

   

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

AKTUALNOŚCI

   

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 20 sierpnia 2015r.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 z późn. zm.), stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z § 7 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003r., Nr 74, poz.671)
Podaje się do publicznej wiadomości informację o składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r.

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 17 sierpnia 2015r.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 z późn. zm.), stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z § 7 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003r., Nr 74, poz.671)
Podaje się do publicznej wiadomości informację o składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r.


 

Zarządzenie Nr 28/2015
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 14.08.2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

 

Głosowanie korespondencyjne

 

Zgłoszenie korespondencyjne

 

Informacja o dopisaniu do spisu osob uprawnionych

 

Wniosek o dopisanie do spiu

 

Informacja o zaświadczeniu

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

 

Informacja o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum

 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowej

 

Zarządzenie Nr 20/2015
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 26.06.2015r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń referendalnych i plakatów

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 21 lipca 2015r.

Na podstawie art. 16 § 1, Art. 28. § 1, art. 53a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. U. Woj. Doln. poz. 1475 ze. zm) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w Gminie Jordanów Śląski w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.


  

 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Mikłaszewska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

21.07.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski