STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Przetargi

   

Przetargi 2017

AKTUALNOŚCI

   


ZAPYTANIE OFERTOWE
22.12.2017

Wójt Gminy Jordanów Śląski, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz zgodnie z § 5 zarządzenia nr 28/2014 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:
"ZAKUP PALIWA PŁYNNEGO NA POTRZEBY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI"

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
21.12.2017

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI 
Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze przetargowej nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położona na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski Osiedle Złote, ul. Perłowa - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 451/60 o powierzchni 1884 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr WR1T/00016376/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
15.12.2017

Jordanów Śląski:  Cykliczne dostawy oleju opałowego na potrzeby Gminy Jordanów Śląski
w łącznej szacunkowej ilości ok. 195 102 tys. litrów

POBIERZ:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
10.11.2017

Zadanie pn. Remont pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Janówku gmina Jodanów Śląski

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
14.09.2017

Jordanów Śląski:  PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DANKOWICE I POPOWICE, GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
30.08.2017

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
09.06.2017

Jordanów Śląski:   ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI W OKRESIE OD 01.07.2017 r. DO 30.06.2018 r.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
31.05.2017

Zapytanie ofertowe "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jordanów Śląski"

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.04.2017

Jordanów Śląski:  Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.06.2017r. do 31.12.2018.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.04.2017

Jordanów Śląski:  ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI W OKRESIE OD 01.07.2017 r. DO 31.12.2018 r., oraz w zakresie ograniczonym w terminie: 05.05.2017 oraz 02.06.2017r.

POBIERZ:  
  ARCHIWUM PRZETARGÓW
ROK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20112012201320142015 | 2016 | 2017 | 2018 |

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski