STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Przetargi

   

Przetargi 2014

AKTUALNOŚCI

   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
09.12.2014

Jordanów Śląski: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - przepompownia wody pitnej

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
05.11.2014

Wójt Gminy Jordanów Śląski na podstawie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. - Dz. U. 2013. 907 ze zm.) oraz zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 28/2014 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 czerwca 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro., Zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:
„Remont sieci wodociągowej o długości 450 mb w miejscowości Wilczkowice”

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
06.10.2014

Jordanów Śląski:   Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - przepompownia wody pitnej oraz remont sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowice

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.09.2014

Remont schodów oraz podjazdu do budynku użyteczności publicznej w Jordanowie Śląskim ul. Pocztowa 4” 

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
16.09.2014

Świadczenie usług transportowych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.09.2014

Jordanów Śląski:  Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej na terenie gminy Jordanów Śląski.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
29.07.2014

Jordanów Śląski: ZAKUP UŻYWANEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO GMINY - ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM (ZGODNIE Z ART. 17 UST. 3 PKT 1 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY).

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
25.07.2014

Jordanów Śląski: Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej na terenie gminy Jordanów Śląski.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
16.07.2014

Jordanów Śląski:  ZAKUP UŻYWANEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO GMINY - ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM (ZGODNIE Z ART. 17 UST. 3 PKT 1 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY)

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
03.07.2014

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
ZAPRASZA do udziału w przetargu nieograniczonym na Zagospodarowanie miejsc integracji społeczności lokalnej na terenie gminy Jordanów Śląski.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
30.06.2014

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dzierżawę przez okres nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym na terenie gminy Jordanów Śląski- obręb Janówek

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
30.06.2014

Jordanów Śląski: ZAKUP UŻYWANEGO AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO GMINY - ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DZIECI DO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM (ZGODNIE Z ART. 17 UST. 3 PKT 1 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
13.05.2014

Wójt Gminy Jordanów Śląski, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 11/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:
"UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI"

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
17.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO "Dostawę oleju opałowego do budynku komunalnego w Jordanowie Śląskim
przy ul. Pocztowej 4 na sezon 2014/2015/2016/2017"

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
17.04.2014

Wójt Gminy Jordanów Śląski, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 11/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:
"UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI"

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
26.03.2014

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
ZAPRASZA do udziału w przetargu nieograniczonym na Modernizację oddziałów przedszkolnych w gminie Jordanów Śląski

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.01.2014

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dzierżawę przez okres nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym na terenie gminy Jordanów Śląski- obręb Tomice

POBIERZ:  
  ARCHIWUM PRZETARGÓW
ROK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20112012201320142015 | 2016 | 2017 | 2018 |

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski