STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Przetargi

   

Przetargi 2013

AKTUALNOŚCI

   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.11.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na najem do 3 lat lokalu użytkowego położonego w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztowej 4 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
07.10.2013

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.10.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem na okres 2 lat lokalu mieszkalnego położonego w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
25.09.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
23.09.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI
Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze przetargowej nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako tereny upraw rolnych na terenie obrębu wsi Piotrówek, gmina Jordanów Śląski - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 72/2 o powierzchni 0,14 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr WR1T/00016145/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzelinie.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
11.09.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46 w budynku wielolokalowym

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.08.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem na okres 2 lat lokali mieszkalnych położonych w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46

POBIERZ:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
12.08.2013

Wójt Gminy Jordanów Śląski kieruje zapytanie ofertowe na zadanie: "Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach Gmina Jordanów Śląski"

POBIERZ:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
12.08.2013

Wójt Gminy Jordanów Śląski kieruje zapytanie ofertowe na zadanie: „Remonty cząstkowe dróg gminnych wewnętrznych ( 2 odcinki drogowe działka nr 77 w miejscowości Karolin , Jordanów Śląski ul. Krótka, ul. Kombatantów , ul. Kręta, os. Złote gmina Jordanów Śląski”

POBIERZ:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
12.08.2013

Wójt Gminy Jordanów Śląski kieruje zapytanie ofertowe na zadanie: „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z ciągiem pieszym w miejscowości Tomice”

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
31.07.2013

Jordanów Śląski: Utwardzenie dróg wewnętrznych poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowościach Jordanów Śląski i Janówek.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
14.06.2013

 Jordanów Śląski: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jordanów Śląski w 2013 r.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.05.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46 w budynku wielolokalowym

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.05.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI 
Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze przetargowej nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położona na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski Osiedle Złote, ul. Perłowa - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 451/60 o powierzchni 1884 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr WR1T/00016376/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
26.04.2013

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jordanów Śląski” 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.02.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46 w budynku wielolokalowym

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.02.2013

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI 

Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze przetargowej nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położona na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski Osiedle Złote, ul. Perłowa - działka oznaczona numerem ewidencyjnym 451/60 o powierzchni 1884 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr WR1T/00016376/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
21.02.2013

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM – ETAP I

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
17.01.2013

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Jordanów Śląski.

POBIERZ:  
  ARCHIWUM PRZETARGÓW
ROK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20112012201320142015 | 2016 | 2017 | 2018 |

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski