STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Przetargi

   

Przetargi 2012

AKTUALNOŚCI

   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
12.12.2012

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
03.12.2012

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI ogłasza przetarg nieograniczony na BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DANKOWICE.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.10.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na najem na okres 1 roku lokali mieszkalnych położonych w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.10.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46 w budynku wielolokalowym

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
22.10.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI 
Po dwóch bezskutecznych przetargach I termin-29.08.2011r. II termin-07.11.2011r. oraz rokowaniach z 16.12.2011r., 13.04.2012r. i 30.07.2012r. przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze rokowań nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski Osiedle Złote; ul. Perłowa:

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
12.10.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na dzierżawę przez okres 5 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Jordanów Śląski- obręb Mleczna

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
12.10.2012

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI ogłasza przetarg nieograniczony na BUDOWĘ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI POŻARZYCE GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
30.07.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Na dzierżawę przez okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym na terenie gminy Jordanów Śląski- obręb Mleczna

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
27.07.2012

Jordanów Śląski: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jordanowie Śląskim

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
28.06.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI Po dwóch bezskutecznych przetargach I termin-29.08.2011r. II termin-07.11.2011r. oraz rokowaniach z 16.12.2011r. i 13.04.2012r. przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze rokowań nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski Osiedle Złote; ul. Perłowa:

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.06.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46 w budynku wielolokalowym

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
05.06.2012

Jordanów Śląski: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jordanowie Śląskim

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
01.06.2012

Jordanów Śląski: Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim w okresie od sierpnia 2012 r. do grudnia 2014 r.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
01.06.2012

Jordanów Śląski: Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim w okresie od sierpnia 2012 r. do grudnia 2014 r."

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
12.03.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46 w budynku wielolokalowym

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
12.03.2012

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI 
Po dwóch bezskutecznych przetargach I termin-29.08.2011r. II termin-07.11.2011r. oraz rokowań z 16.12.2011r. przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze rokowań nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski Osiedle Złote; ul. Perłowa:

POBIERZ:  
  ARCHIWUM PRZETARGÓW
ROK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20112012201320142015 | 2016 | 2017 | 2018 |

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski