STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Przetargi

   

Przetargi 2011

AKTUALNOŚCI

   


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
15.11.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI
Po dwóch bezskutecznych przetargach I termin-29.08.2011r. II termin-07.11.2011r. przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze rokowań nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski Osiedle Złote; ul. Perłowa:

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
15.11.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46 w budynku wielolokalowym

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
13.10.2011

Jordanów Śląski: Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Jordanów Śląski
ul. Nefrytowa

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
13.10.2011

Jordanów Śląski: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jordanowie Śląskim"

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
05.10.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 46 w budynku wielolokalowym

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
05.10.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI
Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze przetargowej nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski - Osiedle Złote - ul. Perłowa.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
26.09.2011

Gmina Jordanów Śląski ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w czterech sołectwach gminy Jordanów Śląski" 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
18.08.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadania pd.: Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.07.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANYCH NIERUCHOMOŚCI

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.07.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANEJ NIERUCHOMOŚCI 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.07.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem przez okres 3 lat lokalu usługowego położonego na terenie gminy Jordanów Śląski- obręb Jordanów Śląski budynek Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55a

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
31.05.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dzierżawę przez okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym na terenie gminy Jordanów Śląski - obręb Janówek

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
23.05.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANYCH NIERUCHOMOŚCI

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
17.05.2011

Jordanów Śląski: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jordanów Śląski
Numer ogłoszenia: 117856 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
24.03.2011

"Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej KS-9 w miejscowości Jordanów Śląski"

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
24.03.2011

"Budowa kolektora ścieków oczyszczonych z budynku oczyszczalni do rzeki Ślęzy w miejscowości Jordanów Śląski"

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
24.03.2011

"Remont pokrycia dachu budynku komunalnego w Jordanowie Śląskim 
przy ul. Pocztowa 4 "

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
24.03.2011

"Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy"

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
26.01.2011

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Na najem przez okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym na terenie gminy Jordanów Śląski obręb Tomice

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
14.01.2011

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
"Dostawę oleju opałowego do budynku komunalnego Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztowej 4 na sezon 2011/2012/2013"

POBIERZ:  
  ARCHIWUM PRZETARGÓW
ROK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20112012201320142015 | 2016 | 2017 | 2018 |

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski