STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Przetargi

   

Przetargi 2008

AKTUALNOŚCI

   


ROKOWANIA
03.12.2008


Wójt Gminy Jordanów Śl. informuje, że w wyniku rokowań zostały zbyte niżej wymienionych nieruchomości:

  1. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 451/82 o pow. 1082 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr 16376 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, sprzedana za 88 084,00 zł. /brutto/.
     
  2. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 451/84 o pow. 1003 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr 16376 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, sprzedana za 97 600,00 zł. /brutto/.
     
  3. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 451/85 o pow. 1115 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr 16376 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, sprzedana za 102 118,88 zł. /brutto/.

położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śl. - Osiedle Złote, przeznaczone w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego jako tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nieruchomości posiadają warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
03.11.2008

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ogłasza przetarg nieograniczony na "Remont budynku komunalnego w Jordanowie Śląskim
przy ul. Pocztowej 4 I Etap - wymiana instalacji co i stolarki okiennej"

POBIERZ:


ROKOWANIA
19.08.2008

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANYCH NIERUCHOMOŚCI Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze rokowań nieruchomości niezabudowane przeznaczone w studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski – Osiedle Złote - ul. Perłowa i ul. Szafirowa (nieruchomości posiadają aktualne warunki zabudowy)

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
14.08.2008

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO DO LAT 5

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.08.2008

Gmina Jordanów Śląski
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie powłok malarskich elewacyjnych budynków Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.08.2008

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe budynku Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim segment C.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
25.07.2008

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
OGŁASZA KOLEJNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANYCH NIERUCHOMOŚCI
Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowane przeznaczone w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski - Osiedle Złote - ul. Perłowa i ul. Szafirowa (nieruchomości posiadają aktualne warunki zabudowy)

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
30.06.2008

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ogłasza przetarg nieograniczony na Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej (świetlica środowiskowa) w Jordanowie Śląskim

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
03.06.2008

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim segment A i B.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
20.05.2008

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANYCH NIERUCHOMOŚCI
Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowane przeznaczone w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski - Osiedle Złote - ul. Perłowa i ul. Szafirowa (nieruchomości posiadają aktualne warunki zabudowy)

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
14.03.2008

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ OPISANYCH NIERUCHOMOŚCI
Przeznacza się do sprzedaży na własność w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowane przeznaczone w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe położone na terenie obrębu wsi Jordanów Śląski - Osiedle Złote - ul. Perłowa i ul. Szafirowa (nieruchomości posiadają aktualne warunki zabudowy)

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.02.2008

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. " Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej o długości 0,966 km w obrębie wsi Jordanów Śląski - etap I"

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.02.2008

Gmina Jordanów Śląski ogłasza przetarg na: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jordanów Śląski

POBIERZ:  
  ARCHIWUM PRZETARGÓW
ROK | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20112012201320142015 | 2016 | 2017 | 2018 |

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski