STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    

29 marca 2017 r. (środa)o godz. 16.00
w świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 55
w Jordanowie Śląskim odbędzie się
XXIII Sesja 
Rady Gminy Jordanów Śląski

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. XXIII/116/2017 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
  2. XXIII/117/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski;
  3. XXIII/118/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2017 rok;
  4. XXIII/119/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  5. XXIII/120/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Jordanów Śląski, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

27.03.2017

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski