STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    26 września 2018 r. (środa) o godz. 16:00

w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (I piętro) odbędzie się

XXXVI Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1.XXXVI/190/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok;
  2.XXXVI/191/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.09.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski