STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    

 

22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 16.00

w świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 55
w Jordanowie Śląskim odbędzie się

XXII Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XX/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. XXII/112/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  2. XXII/113/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2017 rok;
  3. XXII/114/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę
  i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej WroSip;
  4. XXII/115/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

16.02.2017

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski