STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    04 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 14:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się

II Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

 

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
  a.Protokół Nr XXXVII /2018 z dnia 17 października 2018 r.
  b.Protokół Nr I/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1)II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru jej Przewodniczącego
  2)II/4/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Gospodarczych
  3)II/5/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych
  4)II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
  5)II/7/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jordanów Śląski
  6)II/8/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
  7)II/9/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
  8)II/10/2018 w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą komunikacji elektronicznej
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

28.11.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski