STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    

15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 08:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 odbędzie się
XXXIV nadzwyczajna Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    1. XXXIV/184/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
    2. XXXIV/185/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wrocławskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację programu współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego w latach 2016 - 2018 w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego pn.: "Bezpieczna droga".
  6. Zamknięcie obrad.

  

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

13.06.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski