STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    

30 październik 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 odbędzie się
XXVIII nadzwyczajna Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

 

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. XXVIII/138/2017 w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2018 na terenie Gminy Jordanów Śląski
  2. XXVIII/139/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jordanów Śląski na lata 2017-2020
  3. XXVIII/140/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
  4. XXVIII/141/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2017 rok
  5. XXVIII/142/2017 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
  6. XXVIII/143/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wrocławskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację programu współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego w latach 2016 - 2018 w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego pn.: "Bezpieczna droga"
  7. XXVIII/144/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wrocławskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację programu współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego w latach 2016 - 2018 w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego pn.: "Bezpieczna droga"
  8. XXVIII/145/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 6. Zamknięcie obrad.

 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

26.10.2017

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski