STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    

27 września 2017 r. (środa) o godz. 16.00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 odbędzie się
XXVII Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

 

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji XXV/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz z sesji nadzwyczajnej XXVI/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. XXVII/135/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wrocławskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację programu współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego w latach 2016 - 2018 w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego pn.: "Bezpieczna droga";
  2. XXVII/136/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski;
  3. XXVII/137/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2017 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.09.2017

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski