STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

       

24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 16:00

w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się
VI Sesja
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez radną – Panią Helenę Gaweł.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 5. Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1)nr VI/37/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski;
  2)nr VI/38/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok;
  3)nr VI/39/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jordanów Śląski;
  4)nr VI/40/2019 w sprawie powołania Komisji Doraźnej w celu opracowania Statutu Gminy Jordanów Śląski i wyboru jej Przewodniczącego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

18.04.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski