STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

       

27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 16:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się
XII Sesja
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
  1)nr X/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14 października 2019 r.;
  2)nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 października 2019 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1)Nr XII/72/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
  2)Nr XII/73/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  3)Nr XII/74/2019 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty
  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 Informacje opracował(a): Edyta Najdek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

21.11.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski