STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    


24 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 08:00

w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 odbędzie się

XXXV nadzwyczajna Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1.XXXV/186/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Jordanów Śląski
  2.XXXV/187/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXI/170/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  3.XXXV/188/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
  4.XXXV/189/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jordanów Śląski
 6. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

23.07.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski